Doa untuk yang Berangkat Umroh

Sebagai seorang muslim, umroh menjadi salah satu amalan yang sangat diidamkan. Kegiatan spiritual ini menjadi peluang besar bagi orang muslim untuk mendapatkan pahala dan kesempatan melakukan ibadah di tanah suci. Sebelum berangkat umroh, ada baiknya memperbanyak berdoa agar perjalanan berjalan lancar dan mendapat keberkahan dari Allah SWT. Berikut ini beberapa doa untuk yang berangkat umroh yang bisa diamalkan.

Doa Sebelum Berangkat Umroh

Sebelum berangkat umroh, ada baiknya kita memperbanyak berdoa meminta perlindungan dan keselamatan selama perjalanan. Berikut ini beberapa doa sebelum berangkat umroh.

Doa Perlindungan

“A’udzu bi kalimatillahit-taammati min sharri maa khalaq” (Saya berlindung dengan ucapan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan yang diciptakan-Nya)

Doa Keselamatan

“Allahumma inni as’aluka al-‘afiyah fi al-dunya wa’l-akhirah, Allahumma inni as’aluka al-‘afwa wa’l-‘afiyah fi deeni wa dunyaya wa ahli wa maali, Allahumma ustur ‘awrati wa amin raw’ati, Allahumma hfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa ‘an yamini wa ‘an shimali wa min fawqi, wa a’udhu bi ‘azamatika an ughtala min tahtiya” (Ya Allah, aku memohon keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon pengampunan dan perlindungan di agamaku, dunia dan keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku (keburukan dan kelemahan diriku) dan amanatku. Ya Allah, jauhkan aku dari kejahatan di depanku, di belakangku, di kananku, di kiriku dan di atasku. Aku berlindung dengan keagungan-Mu dari terguling ke bawah)

Doa di Tanah Suci

Setelah sampai di tanah suci, kita bisa melaksanakan berbagai macam ibadah di sana. Namun, jangan lupa untuk memperbanyak berdoa agar mendapatkan keberkahan ibadah dan keselamatan selama berada di sana. Berikut ini adalah beberapa doa yang bisa diamalkan di tanah suci.

Doa Melihat Ka’bah

“Allahumma zayyin qalbi bi hubbika wa-labbaika wa-taqabbal minni innaka anta al-sami’u al-‘alimu” (Ya Allah, hiasilah hatiku dengan cinta dan rindu kepada-Mu dan kepada Baitullah-Mu dan terimalah amalanku, sesungguhnya Engkau Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.)

Doa Tawaf

“Subhanallah wal-hamdu lillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah” (Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada ilah selain Allah, Allah Maha Besar, tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah)

Doa Sa’i

“Rabbana atina fi al-dunya hasanatan wa fi al-akhirati hasanatan wa qina ‘adhaba al-nar” (Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan jagalah kami dari siksa api neraka)

Doa Kembali ke Tanah Air

Setelah menyelesaikan umroh, kita akan kembali ke tanah air. Ada baiknya kita memohon perlindungan dan keselamatan selama perjalanan pulang. Berikut ini adalah beberapa doa yang bisa diamalkan saat kembali ke tanah air.

Doa Perlindungan

“Bismillahi ladzi la yadurru ma’ ismihi syaiun fil-ardi wa la fis-sama’i wa huwa al-sami’u al-‘alimu” (Dengan menyebut nama Allah yang tidak ada bencana yang menimpa siapa pun dengan nama-Nya, baik di bumi maupun di langit, dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.)

Doa Keselamatan

“Allahumma anta al-salam wa minka al-salam, tabarakta ya dhal-jalali wa al-ikram” (Ya Allah, Engkaulah sumber keselamatan dan dari-Mu-lah keselamatan. Maha Suci Engkau, wahai Tuhan yang memiliki keagungan dan kemuliaan.)

Doa Keselamatan dan Kesejahteraan Keluarga

Setelah kembali dari umroh, kita bisa memperbanyak berdoa memohon keselamatan dan kesejahteraan keluarga. Berikut ini adalah beberapa doa yang bisa diamalkan.

Doa Keselamatan Keluarga

“Allahumma khirli wali walidayya wa li jami’i al-muslimin wa al-muslimat, al-ahyaa’i minhum wa al-amwaati, innaka ‘ala kulli syai’in qadir” (Ya Allah, berilah akhlak yang baik kepada kedua orang tua saya dan kepada semua muslimah dan muslimin, yang masih hidup dan yang telah meninggal dunia. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.)

Doa Kesejahteraan Keluarga

“Allahumma inni as’aluka birahmatika allati wasi’at kulla syai’in an taghfira lii wa li waliidayya wa li jami’i al-muslimin wa al-muslimat wa an tarhamani wa yaghfira lii dhunubi” (Ya Allah, aku memohon pada-Mu rahmat-Mu yang meliputi segala sesuatu agar Engkau mengampuni dosa-dosa saya, dosa-dosa orang tua saya, semua muslimah dan muslimin, dan agar Engkau memberikan rahmat-Mu pada saya dan mengampuni dosa-dosa saya)

Tabel Doa untuk Berangkat Umroh

No Nama Doa Arti
1 Doa Perlindungan Saya berlindung dengan ucapan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan yang diciptakan-Nya
2 Doa Keselamatan Ya Allah, aku memohon keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon pengampunan dan perlindungan di agamaku, dunia dan keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku (keburukan dan kelemahan diriku) dan amanatku. Ya Allah, jauhkan aku dari kejahatan di depanku, di belakangku, di kananku, di kiriku, dan di atasku. Aku berlindung dengan keagungan-Mu dari terguling ke bawah
3 Doa Melihat Ka’bah Ya Allah, hiasilah hatiku dengan cinta dan rindu kepada-Mu dan kepada Baitullah-Mu dan terimalah amalanku, sesungguhnya Engkau Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
4 Doa Tawaf Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada ilah selain Allah, Allah Maha Besar, tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah
5 Doa Sa’i Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan jagalah kami dari siksa api neraka
6 Doa Perlindungan Dengan menyebut nama Allah yang tidak ada bencana yang menimpa siapa pun dengan nama-Nya, baik di bumi maupun di langit, dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
7 Doa Keselamatan Ya Allah, Engkaulah sumber keselamatan dan dari-Mu-lah keselamatan. Maha Suci Engkau, wahai Tuhan yang memiliki keagungan dan kemuliaan.
8 Doa Keselamatan Keluarga Ya Allah, berilah akhlak yang baik kepada kedua orang tua saya dan kepada semua muslimah dan muslimin, yang masih hidup dan yang telah meninggal dunia. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.
9 Doa Kesejahteraan Keluarga Ya Allah, aku memohon pada-Mu rahmat-Mu yang meliputi segala sesuatu agar Engkau mengampuni dosa-dosa saya, dosa-dosa orang tua saya, semua muslimah dan muslimin, dan agar Engkau memberikan rahmat-Mu pada saya dan mengampuni dosa-dosa saya.

Conclusion

Umroh adalah amalan yang sangat diidamkan oleh umat muslim. Sebelum berangkat umroh, ada baiknya kita memperbanyak berdoa agar perjalanan berjalan lancar dan mendapat keberkahan dari Allah SWT. Selain doa sebelum berangkat, doa di tanah suci dan doa kembali ke tanah air, kita juga bisa memohon keselamatan dan kesejahteraan keluarga. Semoga artikel ini bermanfaat bagi kita semua.

FAQs

1. Apa itu umroh?

Umroh adalah salah satu ibadah yang dilakukan umat muslim dengan cara pergi ke Mekah untuk melakukan beberapa ritual suci.

2. Apa pentingnya berdoa sebelum berangkat umroh?

Berdoa sebelum berangkat umroh adalah untuk memohon perlindungan dan keselamatan selama perjalanan.

3. Apa saja doa yang bisa diamalkan saat di tanah suci?

Beberapa doa yang bisa diamalkan di tanah suci antara lain doa melihat Ka’bah, doa tawaf, dan doa sa’i.

4. Kenapa doa untuk keselamatan dan kesejahteraan keluarga penting?

Doa untuk keselamatan dan kesejahteraan keluarga adalah untuk memohon perlindungan dan keselamatan keluarga serta memohon keberkahan dari Allah SWT.

5. Kapan waktu yang tepat untuk berangkat umroh?

Waktu yang tepat untuk berangkat umroh adalah pada bulan-bulan tertentu sesuai dengan kalender hijriyah.

Categories Doa

Leave a Comment