Doa Pembuka Hati dan Artinya

Doa merupakan salah satu ibadah yang dilakukan oleh umat muslim untuk memohon perlindungan, keberkahan, kebahagiaan, dan sebagainya. Ada banyak jenis doa yang diajarkan dalam Islam, salah satunya adalah doa pembuka hati. Doa ini sangat bermanfaat untuk membuka hati dan pikiran kita agar lebih terbuka terhadap pelajaran, kebenaran, dan kebaikan. Dalam artikel ini, kita akan membahas doa pembuka hati beserta artinya.

Doa Pembuka Hati dan Artinya

Berikut adalah doa pembuka hati dan artinya:

1. Bismillahirrahmanirrahim

Artinya: Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Doa ini merupakan doa pembuka sebelum melakukan segala sesuatu. Dengan membaca doa ini, kita akan teringat bahwa segala yang kita lakukan harus dimulai dengan menyebut nama Allah dan memohon pertolongan-Nya.

2. Rabbishrahli sadri, wa yassirli amri, wahlul uqdatan min lisani, yafqahu qawli

Artinya: Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku.

Doa ini memiliki makna untuk memohon kelancaran dan kemudahan dalam segala urusan. Selain itu, doa ini juga memohon supaya lidah kita dapat berbicara dengan jelas dan mudah dipahami oleh orang lain.

3. Rabbi zidni ilman

Artinya: Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu.

Doa ini memohon kepada Allah SWT supaya kita diberikan tambahan ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu dunia. Dengan ilmu yang bertambah, kita dapat menjadi lebih bijaksana dan bermanfaat bagi sesama.

4. Allahummaftah ‘alaynaa hikmataka wan shur ‘alaynaa rahmataka min kun shur

Artinya: Ya Allah, bukalah kami pintu-pintu hikmah-Mu, dan limpahkanlah kami rahmat-Mu, wahai Dzat yang paling Dikasihi.

Dalam doa ini, kita memohon kepada Allah SWT agar membuka pintu-pintu hikmah-Nya dan memberikan rahmat-Nya kepada kita. Dengan hikmah dan rahmat Allah, kita akan lebih bijaksana dalam segala hal dan selalu merasa dikaruniai-Nya.

5. Allaahumma ‘innee ‘a’oothu bika min ‘ilmin laa yanfa’u, wa min qalbin laa yakhsha’u, wa min nafsin laa tashba’u, wa min da’watin laa yustajaabu lahaa

Artinya: Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak takut kepada-Mu, nafsu yang tidak merasa puas, dan doa yang tidak diijabah.

Doa ini sangat penting untuk diucapkan agar kita terhindar dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak takut kepada Allah SWT, nafsu yang tidak merasa puas, serta doa yang tidak diijabah oleh-Nya. Dengan doa ini, kita diharapkan dapat selalu dalam lindungan, perlindungan, dan rahmat Allah SWT.

Keutamaan Membaca Doa Pembuka Hati

Membaca doa pembuka hati memiliki banyak keutamaan, antara lain:

1. Membuka hati dan pikiran

Dengan membaca doa pembuka hati, kita akan merasa lebih terbuka dan terbuka pikiran dalam menerima pelajaran dan kebenaran. Dalam Islam, membuka hati dan pikiran sangat penting untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

2. Menjaga hati dari sifat buruk

Doa pembuka hati juga membantu kita untuk menjaga hati dari sifat buruk seperti sombong, dengki, atau iri hati. Dengan membuka hati, kita akan lebih mudah berempati dan menyayangi sesama manusia.

3. Mendapatkan rahmat Allah SWT

Doa pembuka hati juga akan membuka pintu rahmat dan keberkahan dari Allah SWT. Dengan rajin berdoa dan membuka hati, kita akan menjadi lebih dekat dengan Allah dan mendapatkan berbagai keberkahan-Nya.

Cara Membaca Doa Pembuka Hati

Berikut adalah cara membaca doa pembuka hati:

1. Wudhu

Sebelum membaca doa pembuka hati, pastikan kamu sudah melakukan wudhu terlebih dahulu. Wudhu dapat membersihkan diri dan membuat hati lebih tenang.

2. Duduk di tempat yang tenang

Pilihlah tempat yang tenang dan nyaman untuk membaca doa pembuka hati. Dalam kondisi tenang, hati dan pikiran akan lebih mudah terbuka.

3. Menghadap kiblat

Saat membaca doa pembuka hati, pastikan kita menghadap kiblat. Hal ini merupakan tanda penghormatan kita kepada Allah SWT.

4. Mengulang doa beberapa kali

Seperti halnya doa-doa lainnya, kita disarankan untuk mengulang doa pembuka hati beberapa kali. Dengan mengulang, kita akan lebih terbiasa dan hafal dengan doa ini.

5. Membaca dengan khushu’

Khushu’ adalah kondisi hati yang khusyuk dan tenang saat berdoa. Dalam membaca doa pembuka hati, kita disarankan untuk membaca dengan khushu’ agar doa kita dapat diijabah oleh Allah SWT.

Table

NoDoa Pembuka HatiArti
1BismillahirrahmanirrahimDengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
2Rabbishrahli sadri, wa yassirli amri, wahlul uqdatan min lisani, yafqahu qawliYa Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku
3Rabbi zidni ilmanYa Allah, tambahkanlah aku ilmu
4Allahummaftah ‘alaynaa hikmataka wan shur ‘alaynaa rahmataka min kun shurYa Allah, bukalah kami pintu-pintu hikmah-Mu, dan limpahkanlah kami rahmat-Mu, wahai Dzat yang paling Dikasihi
5Allaahumma ‘innee ‘a’oothu bika min ‘ilmin laa yanfa’u, wa min qalbin laa yakhsha’u, wa min nafsin laa tashba’u, wa min da’watin laa yustajaabu lahaaYa Allah, aku berlindung kepada-Mu dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak takut kepada-Mu, nafsu yang tidak merasa puas, dan doa yang tidak diijabah

Kesimpulan

Doa pembuka hati merupakan doa yang sangat penting dalam Islam. Doa ini membantu kita untuk membuka hati dan pikiran serta menjaga hati dari sifat buruk. Dalam membaca doa pembuka hati, kita perlu mengulang beberapa kali, membaca dengan khushu’, dan menghadap kiblat. Selain itu, doa ini juga memiliki banyak keutamaan seperti membuka pintu rahmat dan keberkahan dari Allah SWT. Oleh karena itu, kita disarankan untuk rajin membaca doa pembuka hati agar selalu dalam lindungan dan rahmat Allah SWT.

FAQs

1. Bagaimana cara membuka hati dan pikiran?

Cara membuka hati dan pikiran adalah dengan membaca doa pembuka hati, membaca Al-Quran, menghadiri kajian agama, atau melakukan tindakan yang dapat memperkaya pengetahuan dan pengalaman kita.

2. Apa saja sifat buruk yang perlu dijaga dari hati?

Sifat buruk yang perlu dijaga dari hati adalah sombong, dengki, iri hati, dan hasad.

3. Apa itu khushu’?

Khushu’ adalah kondisi hati yang khusyuk dan tenang saat berdoa. Dalam membaca doa pembuka hati, kita disarankan untuk membaca dengan khushu’ agar doa kita dapat diijabah oleh Allah SWT.

4. Apa saja keutamaan membaca doa pembuka hati?

Keutamaan membaca doa pembuka hati antara lain membuka hati dan pikiran, menjaga hati dari sifat buruk, dan mendapatkan rahmat Allah SWT.

5. Seberapa sering sebaiknya kita membaca doa pembuka hati?

Kita disarankan untuk membaca doa pembuka hati setiap hari, baik pagi maupun malam hari. Dengan begitu, kita akan selalu dalam lindungan dan rahmat Allah SWT.

Disclaimer

Artikel ini disusun untuk tujuan informasi dan pembelajaran saja. Kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan informasi dalam artikel ini. Silakan konsultasikan dengan ahli agama atau ulama untuk informasi yang lebih akurat dan benar sesuai dengan ajaran Islam.

Leave a Comment